Idee

Rotterdam en Dordrecht zijn de twee grootste steden in de Maas-Rijn Delta. Het water van De Noord verbindt deze steden, evenals de bedrijvigheid. Zowel industrieel erfgoed als innovatieve wereldspelers op het gebied van waterbouw liggen in dit gebied. Het is ook een van de meest kwetsbare gebieden. Een nieuwe generatie Deltawerken moet ook dit gebied voor de toekomst behouden.

Een heel bijzonder gebied, van grote waarde voor wonen, toerisme en technologische ex- port, maar nauwelijks bekend. Kunstwerken kunnen de identiteit en aantrekkelijkheid van het gebied versterken. Dat idee sluit aan bij het plan van aanpak van het Deltaprogramma:

“Tevens is het de uitdaging om de internationale kwaliteiten van de delta weer te versterken, zodat dit gebied een icoonfunctie krijgt voor verstedelijkte delta’s: aantrekkelijk zowel om te leven, als voor de natuur, als om te vermarkten.”

 

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Het Idee

Rotterdam en Dordrecht zijn de twee grootste steden in de Maas-Rijn Delta. Het acht kilometer lange water van De Noord verbindt deze steden, evenals de erlangs gelegen bedrijvigheid. Zowel industrieel erfgoed als creatieve en innovatieve wereldspelers op het gebied van waterbouw liggen in dit gebied. Het is ook een van de meest kwetsbare gebieden. Een nieuwe generatie Deltawerken moet ook dit gebied voor de toekomst behouden.

Een heel bijzonder gebied dus, van grote waarde voor wonen, toerisme en export, maar nauwelijks bekend. Zoals eens de stad Eindhoven, die nu bekend staat om zijn creativiteit, design en innovatie. Kunstwerken kunnen de identiteit en aantrekkelijkheid van het gebied versterken. Dat idee sluit aan bij het plan van aanpak van het Deltaprogramma:

“Tevens is het de uitdaging om de internationale kwaliteiten van de delta weer te versterken, zodat dit gebied een icoonfunctie krijgt voor verstedelijkte delta’s: aantrekkelijk zowel om te leven, als voor de natuur, als om te vermarkten.”

Foto:
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Kunst is communicatie

Miljarden euro’s zullen door deze en komende generaties moeten worden opgebracht om ons land te beschermen tegen het wassende water. Maar welke Nederlander weet dat? Er is nauwelijks risico- bewustzijn, en ook na een overstroming is het gevoel van urgentie snel weggeëbd.
Kunst is communicatie, het brengt de regio letterlijk in beeld. Kunst van internationaal niveau geeft een duurzame, positieve identiteit aan een regio. Beleving wordt zo bewustwording: kunst brengen dit verhaal dichterbij bewoners en internationale belangstellenden.
‘Emscherkunst’ langs de Emscher in het Ruhrgebied en het ‘Estuaire Nantes, Saint-Nazaire’ langs de monding van de Loire zijn voorbeelden van succesvolle gebiedsontwikkeling door middel van kunstwerken. Beelden van de artistiek vormgegeven New Yorkse beschermingsplannen tegen stormvloeden gaan de wereld over.
Met ons plan verandert het Deltalandschap tussen Rotterdam en de Drechtsteden in de icoon van ‘Nederland onder de zeespiegel’. Het staat voor natuur, verbeeldingskracht en technisch vermogen. We laten er zien dat als we Dordrecht kunnen beschermen, en dat kunnen we, we de wereld kunnen beschermen.

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Symbolische start

Dordrecht bouwt momenteel op de punt van Stadswerven, een landtong in de Merwede, een grootschalig kunstwerk van het Rotterdamse kunstenaarsgroep Observatorium. In de Rotterdamse Rijnhaven wordt het ‘Dobberend Bos’ ontwikkeld van de kunstenaar Jorge Bakker. Die twee werken vormen het voorlopig en symbolische begin en eindpunt van de kunstroute langs de Noord. Het kunstwerk in Dordrecht wordt in augustus 2014 geopend, en later in 2015 het kunstwerk in Rotterdam.

Locatie

De geschiedenis van deze regio is er een van “van de Nood een Deugd maken”. De uitgestrekte natte of ondergelopen landbouwgebieden werden in de loop der eeuwen bedijkt en drooggemalen. De eeuwenlange ervaring op dat gebied en een mentaliteit van hard werken en ondernemen, legden de regio geen windeieren.

In de vorige eeuwen veroverde deze sector de wereld. Ze is deels verantwoordelijk voor het Nederlandse imago in het buitenland. “Bring in the Dutch” kopten de Britse kranten toen de lage delen van Engeland vorig jaar met ernstige wateroverlast kampten. In een tijd van klimaatsverandering zal de wereld steeds vaker een beroep op hen doen.

Als we over creatieve industrie spreken, zullen er weinig mensen zijn die aan de Noord denken. Dat komt door de onbekendheid bij het grote publiek met tot de verbeeldingsprekende projecten die hier hun basis hebben. Verbeeldingskracht in combinatie met kennis en lange ervaring creëerden de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders, de Palmeilanden bij Dubai, of bijvoorbeeld de komende jaren het nieuwe Suezkanaal.

Handel en logistiek waren de motor voor de ontwikkeling van Rotterdam en Dordrecht, ondersteund door de binnenvaart. Deze regio vormt daarvoor nog immer de basis. De gerelateerde scheepsbouwindustrie die in deze regio ontstond was ooit groots. Deze is weliswaar sterk van karakter veranderd, maar nooit helemaal verdwenen. ‘s Werelds grootste jachten, boorplatforms, en ander hoogwaardig en gespecialiseerd varend materieel wordt hier geproduceerd.

Waterveiligheid is hier een vraagstuk van de hoogste orde. Al eeuwen daalt de Alblasserwaard, en malen de molens er op volle kracht om het hoofd boven water te houden, groeien de dijken en piekt de rivier steeds hoger. De stijgende zeespiegel versterkt de effecten en verbindt de Noord met alle andere kwetsbare urbane delta’s in de wereld. De tweede fase Deltawerken vraagt een miljardeninvestering in dit gebied.

Rotterdam

Dordrecht

Inspiratie

inspiratie

Een project
van stichting
RiverArt R&D

‘Warten auf den Fluss’

Met de realisatie van het kunstwerk ‘Warten auf den Fluss’ van Observatorium wordt in 2014 de start van het Oeverproject ingeluid.

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Dobberend Bos

Jorge Bakker

Het Dobberend Bos van kunstenaar Jorge Bakker brengt de mogelijkheden van binnenwateren in de Rotterdamse Rijnhaven onder de aandacht.

Een project
van stichting
RiverArt R&D

De Mozes Brug

RO&AD architecten

De Mozes brug ook bekend als de Loopgraafbrug laat wandelaars en fietsers toe de gracht van de waterlinie over te steken zonder het zicht te verloederen. Net zoals Mozes loop je tussen twee muren van water, in dit geval wordt het water echter tegengehouden door de houten constructie van de brug.

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Het Grote Gezicht

Maree Blok & Bas Lugthart

Het kunstwerk staat in een waterpartij bij de toegangsweg naar de wijk Wyldehoarne in Joure. Als de fontein in werking is vullen waterstralen de ontbrekende helft van het gezicht in. Precies op de scheidslijn van het halve gezicht is de waterscheiding van het gebied. De waterstralen bewegen in de wind , waardoor het lijkt alsof het gezicht tot leven komt en de bewoners begroet.

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Poorten Van Friesland

Maree Blok & Bas Lugthart

Kunstwerk langs de snelweg bij de entree van Friesland via de afsluitdijk. Een grote sculptuur van een mensfiguur buigt zich over de snelweg  en verwelkomt de passanten.

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Dordrecht, een symbolische plek

Wim Kuijken, NRC, 30 - 08 - 2014

Een project
van stichting
RiverArt R&D

La maison dans la Loire

Jean-Luc Courcoult

‘La maison dans la Loire’ (Het huis in de rivier de Loire), is een instalatie op het kunstfestival in Nantes, France.

Een project
van stichting
RiverArt R&D

The boots of the hunter

Pii

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Misconceivable

Erwin Wurm

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Planet

Marc Quinn

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Hotel in Havenkraan

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Serpent d'Océan

Huang Yong Ping

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Schepen op het droge

Een project
van stichting
RiverArt R&D

Johan's Ark

Johan Huibers

Interpretatie van Ark van Noach door Johan Huibers in Dordrecht. Jaarlijks bezoeken 125 duizend mensen de ark. Beelden van de Ark waren wereldwijd voorpagina nieuws.

Video

ANBI

Stichting RiverArt R&D

Bestuur:
Voorzitter bestuur Jacob Gelt Dekker (ondernemer en filantroop), bestuursleden Ewald Dudok (ondernemer) en Melanie Post van Ophem.

Adres:
Stichting RiverArt R&D, Houttuinen 36, 3311 CE Dordrecht.

Fiscaalnummer: 854581510

Kamer van Koophandelnummer: 61988375

Bank: Triodosbank NL68TRIO198149735

Contact:
Han Bakker, mob 0611361640

Website:
www.oeverproject.nl (under construction).

Lees hier het beleidsplan.
Beloningsbeleid:
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Doel van de stichting:
Het algemeen doel van de stichting is gebiedsontwikkeling door middel van culturele projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten 2015 – 2016:
Ontwikkeling plan van aanpak met betrekking tot de oevers van rivier de Noord. Ontwikkeling van pilot-projecten, het ontwikkelen van draagvlak onder en samenwerking met bewoners, bedrijfsleven, overheden en andere partijen in het gebied.

dordecht logo-rotterdam

Contact

In Dordrecht en Rotterdam werkt vanaf 2014 een initiatiefgroep van kunstenaars, ontwerpers, overheden en ondernemers aan de uitwerking van het idee Oeverproject onder leiding van de stichting RiverArt R&D. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jacob Gelt Dekker (ondernemer en filantroop), bestuursleden Ewald Dudok (ondernemer) en Melanie Post van Ophem.

RiverArt R&D is bereikbaar per email:

Info&RiverArtRD.nl